Doc. dr. sc. Miroslav Kopjar

Doc. dr. sc. Miroslav Kopjar rođen je 1945. godine u Zagrebu, Hrvat, osnovnu školu završio u Zlataru,  gimnaziju završio u Zagrebu 1964. godine.

Akademska i stručna naobrazba: Diplomirao je na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz ginekologije i obstetricije započeo je u Općoj bolnici Varaždin 1972., a nastavio  na Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu.  Specijalistički ispit položio je 1976. Završio je poslijediplomske studije iz onkologije i uroginekologije Magistrirao je 1987. (“Pouzdanost ultrazvuka u dijagnostici ginekoloških tumora”), a doktorat znanosti stekao je  1996. (“Bodovni sustav u neinvazivnoj dijagnostici endometrioma jajnika”) – Medicinski fakultet, Zagreb.  U 1988. postao je primarijus. Certification in advanced operative laparoscopy – Accreditation Council for Gynecologic Endoscopy,  New York Academy of Sciences, USA, dobio je 1999. godine. Od 2002. godine redovni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2003. docent na Katedri za ginekologiju i obstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Funkcije u zdravstvenim ustanovama: Voditelj odsjeka za ginekološku urologiju O.B. Varaždin od 1978. do 1983., Voditelj odjela ginekologije i porodništva O.B. Zabok – 1989. do 2002., Ravnatelj Medicinskog centra Zabok 1992.-1994., Ravnatelj Opće bolnice u Zaboku od 1994. do 2001. Obavljao je i obavlja  više funkcija u oblasti zdravsta u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Djelatnost u Hrvatskom liječničkom zboru, Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskoj liječničkoj komori: Predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju od osnutka; potpredsjednik Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju; potpredsjednik Društva za UZV u ginekologiji; član predsjedništva Hrvatskog društva za uroginekologiju; predsjednik odbora za legislativu i organizaciju HLZ od 1996. do danas; Član glavnog odbora HLZ od 1993. do danas;  Član radne skupine Medicinskog fakulteta i HLZ za izradu statuta i osnivanje Hrvatske liječničke komore.
Primljen u Akademiju medicinskih znanosti Hrvatske kao redovni član 2002.godine, a od 2008.g. član glavnog odbora Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Funkcije u zdravstvu: Predsjednik povjerenstva za zdravstvo pri Poglavarstvu Županije Krapinsko zagorske od 1997. do 2001.; član poglavarstva i Pročelnik za zdravstvo Županije Krapinsko zagorske od 1992. – 1993.; Zapovjednik Kriznog stožera Županije Krapinsko zagorske od 1993.; Predsjednik i osnivač Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Krapinsko zagorske od 1996. – 2000. Član povjerenstva za minimalno invazivnu kirurgiju i endoskopiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 2007.g.

Priznanja: Povelja Hrvatskog liječničkog zbora za doprinos medicinskoj znanosti i struci, te za razvoj zdravstvene zaštite u RH, 1994. ;Spomenica domovinskog rata, 1995.; Podupirajući član Hrvatske akademije Medicinskih znanosti, 1997.; Nagrada “Ladislav Rakovac”, 1997.; Plaketa Županije Krapinsko-zagorske, 1997.; Odlikovanje redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, 1999.

Međunarodna priznanja: Certification in advanced operative laparoscopy – Accreditation Council for Gynecologic Endoscopy,  New York Academy of Sciences, USA, 1999; uključen u “2000 outstanding scientists of the 21st century”International Biographical Centre, Cambridge, England, 2001.; “Great mind of 21st century” (na polju med. znanosti), American Biographical Institute, USA, 2001.

Članstvo u međunarodnim udrugama: American Association of Gynecologic Laparoscopists; International Society for Gynecolocical Endoscopy; International Urogynecology Association; European Society for Gynecological Oncology; Society of Laparoendoscopic Surgeons; National Vulvodynia Association; Chronic Pelvic Pain Society; European Society for Gynaecological Endoscopy

Znanstvena i stručna aktivnost:
Pod vodstvom dr. Kopjara Medicinski centar Zabok prerastao je u opću bolnicu. Dovedeni su i školovani kadrovi koji su omogućili osnivanje svih odjela koji su potrebni za priznavanje statusa opće bolnice. Odjel ginekologije i porodništva OB Zabok postao je jedan od vodećih centara za edukaciju iz ginekološke endoskopije. Sve to stvorilo je i preduvjete za izgradnju nove suvremene zgrade OB Zabok koja je započeta 2005 a djelatnost kompletna medicinska i nemedicinska preseljena je  iz starih prostora  na novu lokaciju22 II 2oo8.g.

2000. godine organizirao je u Općoj bolnici u Zaboku i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije uz sudjelovanje brojnih domaćih i stranih eminentnih stručnjaka te prvi simpozij ginekološke endoskopije pod nazivom „Alternative histerektomiji“. Poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije je uvršten u program stalnog medicinskog usavršavanja liječnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2001.g. održan je 2. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije te simpozij „Laparovaginalna kirurgija“. 2002. godine je zajedno s Američkim udruženjem ginekoloških laparoskopičara organizirao “World Congress on Gynecological Endoscopy and 1st Croatian Congress on Gynecological Endoscopy", u Dubrovniku 15.-18.05. 2002. , a u sklopu kongresa održan je i 3. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem.
2003. i 2004.g. održani su, također u Dubrovniku, 4. i 5. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem koji od 2001. godine nosi ime «Kurt Semm», prema «ocu» ginekološke endoskopske kirurgije.
2005.g. u Varaždinu je održan 6. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije „Kurt Semm“ i prvi simpozij „Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“.
2006.godine u Dubrovniku je, ponovno u suradnji s američkim i europskim društvom ginekologa endoskopičara, organiziran Svjetski kongres iz minimalno invazivne ginekološke kirurgije i 2. hrvatski kongres iz ginekološke endoksopije koji su okupili vodeće svjetske endoskopičare; u isto vrijeme održan je i 7. hrvatski poslijediplomski tečaj I. Kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem „Kurt Semm“.
2007.g.  održan je 8. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije i II. simpozij „Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“ u Osijeku. Ove godine održava se 9. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem „Kurt Semm“.
i III. simpozij „Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“ u Zadru. Od 09.-11.10.2008. doc. Kopjar je pozvani moderator sjednice na 17th Annual Congress of European Society for Gynecological Endocopy u Amsterdamu. Također je pozvani predavač na 37th Gloval Congress of Minimally Invasive Gynecology u organizaciji AAGL-a koji će se održati od 28.10.-01.11.2008. u Las Vegasu.
U tijeku su pripreme i za III. Svjetski kongres iz minimalno invazivne ginekološke kirurgije 2010. u Dubrovniku, koji se tradicionalno održava pod okriljem Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju, HLZa i Američke asocijacije ginekoloških laparoskopičara (AAGL).

Tijekom pet godina u sklopu sajma Medicina i tehnika na Zagrebačkom velesajmu te Hrvatskog kongresa iz telemedicine, organizirao je simpozije "Minimalno invazivna kirurgija – zlatni standard za treći milenij", u sklopu kojih su uživo prenošene laparoskopske operacije iz Zaboka i Osijeka na Zagrebački velesajam.

1999. i 2000.g. bio je pozvani predavač i instruktor iz početne i napredne ginekološke endoskopije u Ljubljani. U 2001. godini bio je pozvani predavač na kongresu "Translating science into practice", u Orlandu, SAD;. sudjelovao je kao pozvani predavač na Congress of gynecological endoscopy and innovative surgery u Berlinu 2002., te je bio jedan od 12 predavača na predkongresnom tečaju iz gasless laparoskopije. Doc. Kopjar bio je potpredsjednik i pozvani predavač Kongresa iz ginekološkog ultrazvuka održanog 2005. godine. Iste godine nominiran je za instruktora iz napredne endoskopije (na animalnim modelima) u Strasbourgu (Advanced LPSC Master Suturing). U Varaždinu je 2006. godine organizirao tečaj ambulantne histeroskopije po metodi prof. Bettocchija. Uz to je imenovan za instruktora na European Institute of Telesurgery u području ginekološke kirurgije. 2007.g. bio je glavni voditelj tečaju o ambulantnoj histeroskopiji po metodi prof. Bettocchija, održanog u Sarajevu. Ove godine bio je voditelj sjednice o histerektomijama na 17th Annual Congress of the International Society for Gynecologic Endoscopy održanog u Bariju u Italiji.

Suradnik je uredništva i recezent u časopisu Journal of American Association of Gynecologic Laparoscopists, kao i časopisa Gynaecological Surgery – Endoscopy, Imaging and Allied Techniques te član uređivačkog svjeta našeg časopisa „Gynaecologia et perinatologia“.

Zaslugom doc. Kopjara Ministarstvo znanosti i tehnologije upisalo je Opću bolnicu Zabok pod rednim brojem 0227 u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije (klasa 640-02/00, ur. Broj 533-02-00-2). Time se osigurava sudjelovanje i vođenje znanstvenih projekata u bolnici u Zaboku.

Edukacija u inozemstvu: Od 1982. god. više od dvadeset puta usavršavao se u priznatim svjetskim centrima za uroginekologiju, onkologiju i posebice iz ginekološke endoskopije:

 1. 1982. Medicinski fakultet Skopje – edukacija iz uroginekologije
 2. 1983. Onkološki institut – Ljubljana, Slovenija – edukacija iz ginekološke endoskopije i ginekološke onkologije
 3. 1984. Ginekološka klinika – Ljubljana, Slovenija – usavršavanje iz ginekološke urologije
 4. 1994. Ginekološka klinika – Ljubljana, Slovenija – edukacija iz ginekološke endoskopije
 5. 1995. Ethicon “The endosurgery institute”, Hamburg
 6. 1995. Prof. Semm i prof. Mettler, University of Kiel – edukacija iz ginekološke endoskopije
 7. 1996. C.I.C.E. International Centre for Endoscopic Surgery Training Course, Clermont Ferranand, France, prof. Bruhat i prof. Watiez
 8. 1997. Prof. H. Reich, SAD – prvi učinio laparoskopsku histerektmiju
 9. 1997. Prof. N. Kadar, New Yersey, SAD – vodeći svjetski gin. Endoskopičar iz područja ginekološke onkologije
 10. 1998. Dr. Richard Graham, Richmond, SAD – usavršavanje iz područja uroginekologije
 11. 1998. Prof. D.H. Clark, prof. P.R. Hall – usavršavanje iz gasless laparoskopije
 12. 1999. Sloan Memorial Cancer Center, New York – edukacija iz ginekološke onkologije
 13. 2000. Prof. Dargent, Lyon, prof. Querleu, Lille, Francuska, tečaj iz napredne laparoskopske i vaginalne kirurgije
 14. 2000. Prof. Rogers i prof. Levine , Louisville, SAD – tečaj iz ginekološke laparoskopske anatomije na kadaverima
 15. 2000. Tuttlingen, Njemačka, Workshop iz ginekološke endoskopije
 16. 2000. Ethicon, The endo-surgery institute, Cincinnati, SAD

Sadašnja aktivnost: Doc.dr.sc. M. Kopjar jedan je od hrvatskih ginekologa koji se  dugi niz godina bave gin. endoskopijom. Tijekom svojih edukativnih boravaka u renomiranim svjetskim središtima koja se bave laparoskopijom uočio prednosti video endoskopije – laparoskopije te je, kao prvi u Hrvatskoj, uveo endoskopske metode kao standardnu metodu na svom Odjelu te danas na ginekološkom odjelu bolnice u Zaboku  endoskopske operacije daleko premašuju broj konvencionalnih. Uz to je kroz edukaciju, individualnu i grupnu, učinio mnogo na popularizaciju i širenju minimalno invazivne kirurgije na ginekološkim odjelima kako u našoj zemlji, tako i u ovoj regiji Europe. Prvi je u nas objavio članak o laparoskopski asistiranoj histerektomiji, prvi uveo “gasless” (besplinsku) laparoskopiju, presudnu za lap. ginekološku onkologiju. Jedan je od hrvatskih ginekologa koji laparoskopski odstranjuju pelvične i paraaortalne limfne čvorove. Obzirom da je subspecijalist uroginekologije, aktivan je u Uroginekološkom društvu Hrvatskog liječničkog zbora te ima iskustva u tretmanu poremećaja statike zdjelice i inkontinencije novijim tzv. MASH tehnikama kao što su prednji i stražnji prolift, TVT, TVT-O, TVT-S.

Svoje stečeno znanje prenosi i drugim kolegama, što je prikazano u njegovom sudjelovanju i organizaciji stručnih i znanstvenih skupova i poslijediplomskih studija gdje kritički procijenjuje prednosti i mane laparoskopskih operacija. Usavršio je pojedine detalje pri operacijama, npr. pri endoskopskoj korekciji uroinkontinencije, besplinskoj laparoskopiji te uveo originalnu primjenu zajedničkog šava osmice kao hemostatskog šava na lateralnim forniksima rodnice s pripadajućim parametrijima i ogrankom art. uterine, a koji je istovremeno i šav osiguravanja uretera od mogućih oštećenja prilikom završnog odvajanja rodnice od preparata (totalna laparoskopska histerektomija), što je i objavljeno.

Objavio je 16 znanstvenih radova, 10 citiranih u Current Contents, oko 100 stručnih radova i kongresnih priopćenja od kojih neki imaju i znanstveno obilježje. Do sada je citiran 15 puta. Urednik je i autor  prve knjige na hrvatskom jeziku “Ginekološka endoskopija- laparoskopija i histeroskopija” te autor poglavlja u knjigama: Levine R: Gynecological laparoscopy; Kruschinski D: Gasless laparoscopy; Pasic R. Laparoscopy cookbook; Klapan I, Čikeš I: Telemedicina u ginekologiji.

Sudjelovao je u znanstvenim projektima: Vantjelesna cirkulacija u hitnim stanjima što ga organizira Zavod za hitnu i intenzivnu medicinu KBC Zagreb; Problem inkontinencije u žena starije životne dobi koji organizira Klinika za ženske bolesti i porode Petrova; Računalom podržana 3D kirurgija i telekirurgija pri Klinici za ORL Šalata, Probir carcinoma jajnika na Klinici za ginekologiju OB Sveti Duh.
Trenutno sudjeluje u međunarodnom projektu Sveučilišta u Osijeku “Uporaba lijekova u trudnoći” kao suradnik. 
Odlukom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odborena je izrada udžbenika pod nazivom “Minimalno invazivna ginekološka kirurgija” doc. Kopjaru kao prvom autoru.
Dugogodišnji je predavač na brojnim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao što su: Perinatologija, Ultrazvuk u kliničkoj medicini smjer ginekologija i porodništvo, Zaštita majke i djeteta, Telemedicina, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Hitna i intenzivna medicina, Medicina rada i Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (na engleskom jeziku) na kojem je imenovan i za mentora.
Trenutno je i glavni mentor četvorici  specijalizanata, dvjema  iz Hrvatske, jednom iz Mekedonije, te jednom  iz BiH. 
Kao član glavnog  odbora Medicinske akademije znanosti Hrvatske od 2008 g te predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju HLZa izabran  je za predsjednika organizacijskog odboraIII Svjetskog kongresa iz” Minimalno invazivne ginekološke kirurgije” u Dubrovniku  koji  će se održati 2010. g. sada već tradicionalno  u suradnji s Američkim društvom ginekoloških laparoskopičara /AAGL/