HOME

HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU

CROATIAN SOCIETY FOR GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY

DOGAĐANJA

XXIV. HRVATSKI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ GINEKOLOŠKE KIRURGIJE I ENDOSKOPIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Tečaj 1. kategorije

Zabok, Croatia, 27.11.-01.12.2023.

XXIII. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU HLZ:
Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji

Zabok, Croatia, 01.12.2023.

ZNANSTVENI SIMPOZIJ – 40. GODINA GINEKOLOŠKE OPERATIVE U OPĆOJ BOLNICI ZABOK I BOLNICI HRVATSKIH VETERANA
U susret 30-te obljetnice prve laparoskopske histerektomije u Republici Hrvatskoj i regiji

Zabok, Croatia, 01.12.2023.O društvu

HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU

Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju osnovano je 1999. u Zagrebu.

Ustroj društva kod osnivanja:
Predsjednik društva
Potpredsjednici društva

Tajnik
Rizničar


prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med.
prof. dr. sc. Dubravko Barišić, dr. med.
prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med.
Igor Maričić, dr. med.
prof. dr. sc. Tomislav Čanić, dr. med.


CILJ DRUŠTVA:

Minimalno invazivna kirurgija je metoda koja je široko prihvaćena diljem svijeta i od strane kirurga i od strane pacijentica. To je tehnika budućnosti koja u Hrvatskoj još uvijek nema mjesto koje joj pripada, pa tako nije uvrštena niti u dodiplomsku, niti u poslijediplomsku nastavu. Stoga smatramo da je neophodna edukacija ginekologa iz ovog područja, te smo stoga odlučili osnovati društvo pri liječničkom zboru koje je odmah po osnutku pristupilo organizaciji tečaja iz ginekološke endoskopije.


PRIDRUŽENO ČLANSTVO:

Naše društvo je pridruženo društvo Američkog udruženja ginekoloških laparoskopičara / associated society of American Association of Gynecological Laparoscopists (AAGL)

HDGE je primljeno u članstvo Europskog udruženja za ginekološku endoskopiju / member society of European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)

HDGE je primljeno u članstvo Međunarodnog udruženja za ginekologiju i endoskopiju / affiliated society of The International Society of Gynaecology and Endoscopy (ISGE)

HDGE je primljeno u članstvo Europskog sveučilišnog odbora za ginekologiju i obstetriciju / European Board & Colledge of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) koji je dio
Europske unije medicinskih specijalista / European Union of Medical Specialists (UEMS)

Članovi društva su sudjelovali na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu.
Naši članovi su autori brojnih radova iz područja ginekološke endoskopije u brojnim domaćim i stranim časopisima.

O nama

STANJE I PERSPEKTIVE MINIMALNO INVAZIVNE GINEKOLOŠKE KIRURGIJE


Minimalno invazivna ginekološka kirurgija, jučer, danas, sutra!

Minimalno invazivna ginekološka kirurgija danas nam je postala svakodnevnim dijelom naše rutinske kliničke prakse. Za nju možemo reći da nam je i u stvarnosti postala iskorakom u budučnost. Nesporno je da je izniman napredak na području minimalno invazivne ginekološke kirurgije a poglavito na području ginekološke endoskopije, od početka devedesetih godina prošlog stoljeća do danas, zabilježen zahvaljujući napretku endoskopske i druge najsuvremenije opreme i tehnologije, poglavito razvojem videa i optičkih sustava, koji su omogućili ekspanzivan razvoj minimalno invazivnih endoskopskih operacijskih tehnika. Endoskopija u ginekologiji, kako laparoskopija tako i histeroskopija, do početka devedesetih godina bila je limitirana isključivošću vizualizacije operatera, odnosno njegovog asistenta (ograničene mogućnosti u vizualizaciji, ali i u operacijskoj tehnici). Razvoj operacijskih tehnika i endoskopske opreme, poglavito endoskopske optike i videosustava te unapređenje telemedicinskih sustava, omogućili su revoluciju u minimalno invaziv noj ginekološkoj kirurgiji, te je bez endoskopije danas nezamisliv sva kodnevni rad ginekologa. U tom razvojnom ciklusu bilo je potrebno učiniti značajne iskorake, uz stručnu edukaciju i nabavu najsuvremenije opreme, što je bilo povezano s bro jim teškoćama. Upravo zbog spomenutoga, valja se ponositi razvojem minimalno invazivne ginekološke kirurgije te endoskopije u cjelini, s najrecentnijim dosezima u ginekološkoj laparoskopiji i histeroskopiji (uz najkvalitetnije 3D/4D sustave, telemedicinske sustave, robotsku kirurgiju te druga dostignuća).


Povijesni razvoj minimalno invazivne ginekološke kirurgije

Veliki razvoj u četvrt stoljeća minimalno invazivne ginekološke kirurgije na području Hrvatske ne bi bio moguć bez znanja i truda pionira ginekološke endoskopije, a pod vodstvom predsjednika Hrvatskog društva za ginekološku endoskopi ju Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Miroslava Kopjara. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju osnovano je 1999. u Zagrebu, na čelu sa prof. Kopjarom, koji je na želu tima endoskopićara iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana najzaslužniji za implementaciju ginekološke endoskopije, odnosno minimalno invazivne ginekološke kirurgije diljem Hrvatske te na prostoru jugoistočne Europe. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju od svojega početka prepoznalo je značaj kontinuirane edukacije liječnika pa je do sada organizirano devetnaest poslijediplomskih tečajeva minimalno invazivne kirurgije i ginekološke endoskopije prve kategorije „Kurt Semm“. Tradicija počinje od svibnja 2000. godine, kada je prvi tečaj organiziran u Općoj bolnici Zabok. Uz sklopu spomenutih poslijediplomskih tečajeve, tradicionalno su organizirani i simpoziji o minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji. U suradnji sa Američkim društvom za ginekološku endoskopiju (AAGL – engl. American Association of Gynecological Laparoscopists) organizirana su tri svjetska i hrvatska kongresa minimalno invazivne ginekološke kirurgije u Dubrovniku (2002., 2006 te 2010. godine), dok je zajedno sa ISGE-om (International society of gynecological endoskopi) 2016. U Opatiji uspješno organiziran 25.-ti svjetski te 4.-ti hrvatski kongres minimalno invazivne ginekološke kirurgije. Uz brojne spomenute aktivnosti, Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju sudjeluje i na velikom broju skupova, tečajeva, kongresa i edukacijskih skupov te radionica diljem Hrvatske i svijeta. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju je pridruženo društvo AAGL-a, a član je i Europskog udruženja za ginekološku endoskopiju (ESGE) te Međunarodnog društva za ginekološku endoskopiju (ISGE). Društvo i njegovi članovi aktivno su sudjelovali na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu, a znanstvena i stručna produkcija na simpozijima, kongresima i u najeminentnijim znanstvenim i stručnim časopisima diljem zemlje i svijeta doista je impozantna.


Dvadeset i pet godina od prve laparoskopske histerektomije u Zaboku

Još su svježi dojmovi nedavnih susreta sa živućom legendom svjetske ginekološke endoskopije prof. Harryjem Reichom, koji je od ISGE-a nagrađen priznanjem za životno djelo. Svima koji su prof. Reicha upoznali tijekom njegovih dolazaka u Hrvatsku – Zabok, Zagreb i Dubrovnik svaki novi susret i sjećanja, posebno su dojmljiva. jer se radi o jednom od pionira ginekološke endoskopije, koji je inaugurirao brojne operacijske tehnike te prvi na svijetu učinio totalnu laparoskopsku histerektomiju. Gotovo četvrt stoljeća od prve laparoskopske histerektomije izvedene u Zaboku (1994.), prožima nas osjećaj kao da je jućer zapoćeo gotovo četvrt stoljetni put koji je svima nama promjenio živote, kako nama liječnicima koji se bavimo minimalno invazivnom ginekološkom kirurgijom i ginekološkom kirurgijom, tako i našim suradnicima te pacijenticama.


Perspektive minimalno invazivne ginekološke kirurgije

Pred sve nas, pa tako i Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju i ginekološke endoskopičare iz Hrvatske i jugoistočne Europe dolaze novi izazovi. Stanje struke je na zavidnoj razini, no nadamo se da ćemo isto još više unaprijediti. Cilj nam je kontinuiranom edukacijom te uspostavom poslijediplomskog studija i subspecijalizacije iz ginekološke endoskopije stvoriti preduvjete za daljnji kvalitetni iskorak minimalno invazivne ginekološke kirurgije i ginekološke endoskopije, kao logični nastavak i nadgradnju naših dosadašnjih nastojanja. Ponosni smo što ova knjiga za koju se nadamo da će pomoći brojnim mladim ginekolozima te svima koji su pobornici filozofije minimalno invazivne ginekološke kirurgije, opravdati pred širokim čitateljstvom, sva ona nastojanja kojima smo ginekološku endoskopiju doveli u Hrvatskoj na doista zavidan nivo. Zahvaljujemo svim suradnicima na ovoj zahtjevnoj knjizi koja je dobila status udžbenika na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Medicinskom fakultetu u Osijeku te Fakultetu dentalne medicine i zdravstva, kao i Hrvatskom društvu za ginekološku endoskopiju koji su sunakladnici ovog djela uz glavnog nakladnika Medicinsku nakladu iz Zagreba.

prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med.
prof. dr. sc. Siniša Šijanović, dr. med.
doc. dr. sc. Rajko Fureš, dr. med.

Zabok, Zagreb, Osijek, 28.09.2017.

Kongresi

INTERNATIONAL SOCIETY OF GYNECOLOGIC ENDOSCOPY (ISGE) ANNUAL MEETING 2021
BACK TO BASICS IN MIGS

5th CROATIAN CONGRESS ON MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGIC SURGERY

Split, Croatia, 26.08.-29.08.2021.

Dear colleagues and friends,

It is my great privilege and honor to invite you to participate at the International Society of Gynecologic Endoscopy (ISGE) Annual meeting that is taking place on August 27-29, 2021 in Split Croatia.

ISGE is an international society with members from 91 countries and our primary mission is promotion of minimally invasive gynecologic surgery, exchange of knowledge and education of physicians throughout the developing world.

After our very successful meeting in Opatija, Croatia in 2016, that gathered over 400 physicians from all over the world, ISGE is partnering again with the Croatian Society of Gynecologic Endoscopy to organize the meeting in Split in 2021.

My former country of Croatia is the prime tourist location in the world with its beautiful coast line, pristine rivers and lakes, great food at affordable prices and rich cultural heritage. The best time to visit Croatia is from May to October.

Why not join us next year in Split and bring your family along? Your family can enjoy the beach and explore beautiful city of Split with its rich historical heritage while you meet with your colleagues from all over the world. This meeting will bring together experts from many parts of the world and we look forward to the educational exchange of ideas, techniques and to the interaction with colleagues which will ultimately benefit our patients.

Less than two hours’ drive from Split you can reach Plitvice Lakes National Park that is on UNESCO’s heritage list with its seven lakes on different levels and crystal-clear waters.
Just short distance from Split (one hour by ferry) is the beautiful town of Hvar, on the Island of Hvar, surrounded by a small archipelago of islands with pristine beaches, ancient architecture, great dining and most popular night scene in Croatia. You can drive along the Adriatic coast or continue by ferry to reach the medieval city of Dubrovnik where Game of Thrones was filmed. Dubrovnik is located in southern Croatia and is considered one of the most beautiful cities in the world and popularly named “The jewel of the Adriatic.”

I hope that this conference will achieve its goals of bringing us together and help us broaden our knowledge to become better physicians and take best care of our patients.

Sincerely,

Resad Paya Pasic M.D., Ph.D.
ISGE President

Miroslav Kopjar M.D., Ph.D.
President of Croatian Society for Gynecological Endoscopy


SCIENTIFIC PROGRAM
ISGE-2021-Program-Split


Tečajevi

XXIV. HRVATSKI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ GINEKOLOŠKE KIRURGIJE I ENDOSKOPIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Tečaj 1. kategorije

Zabok, Croatia, 27.11.-01.12.2023.

XXIII. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU HLZ:
Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji

Zabok, Croatia, 01.12.2023.

ZNANSTVENI SIMPOZIJ – 40. GODINA GINEKOLOŠKE OPERATIVE U OPĆOJ BOLNICI ZABOK I BOLNICI HRVATSKIH VETERANA
U susret 30-te obljetnice prve laparoskopske histerektomije u Republici Hrvatskoj i regiji

Zabok, Croatia, 01.12.2023.

Pokrovitelji:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA (HLK)
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR (HLZ)
HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU (HDGE)

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA,
Odjel za ginekologiju i porodništvo, ZABOK

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO,
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA,
Zavod za ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju, OSIJEK

Predsjednik tečaja:

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar

Voditelji tečaja:

Izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš
Prof. dr. sc. Siniša Šijanović
Prof. dr. sc. Krunoslav Kuna
Doc. dr. sc. Neven Tučkar

Tajnik:

Dr. sc. Zoran Pitner

Koordinatori tečaja:

Doc. dr. sc. Dražan Butorac
Dr. sc. Mihajlo Strelec
Prof. dr. sc. Ingrid Marton

Mjesto održavanja:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Odjel za ginekologiju i porodništvo,
Bračak 8, Zabok,

27.11.-01.12.2023.

Organizacijski odbor:

Dipl. oec. Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Doc. dr. sc. Rajko Fureš, voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Plan i program tečaja:

24th-Kurt-Semm-2023-Program

XXIII. HRVATSKI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ GINEKOLOŠKE KIRURGIJE I ENDOSKOPIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Tečaj 1. kategorije

Zagreb, Croatia, 12.09.-15.09.2022.

XXII. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU HLZ:
Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji

Zabok, Croatia, 16.09.2022.

ZNANSTVENI SIMPOZIJ – 55. GODINA ZABOČKOG RODILIŠTA
(17.09.1967. – 17.09.2022.)

Zabok, Croatia, 17.09.2022.

Pokrovitelji:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA (HLK)
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR (HLZ)
HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU (HDGE)
HRVATSKA AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODNIŠTVO, KBC “SESTRE MILOSRDNICE”, ZAGREB

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA,
Odjel za ginekologiju i porodništvo, ZABOK

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO,
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA,
Zavod za ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju, OSIJEK

Predsjednik tečaja:

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar

Voditelji tečaja:

Prof. dr. sc. Krunoslav Kuna
Doc. dr. sc. Neven Tučkar
Prof. dr. sc. Siniša Šijanović
Doc. dr. sc. Rajko Fureš

Tajnik:

Dr. sc. Zoran Pitner

Koordinatori tečaja:

Doc. dr. sc. Dražan Butorac
Dr. sc. Mihajlo Strelec
Prof. dr. sc. Ingrid Marton

Mjesto održavanja:

KBC “Sestre Milosrdnice”,
Klinika za ženske bolesti i porodništvo,
Vinogradska 29, Zagreb,

12.-15.09.2022.
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Odjel za ginekologiju i porodništvo,
Bračak 8, Zabok,

16.-17.09.2022.

Organizacijski odbor:

Prof. dr. sc. Davor Vagić, ravnatelj KBC “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
Dipl. oec. Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Doc dr. sc. Neven Tučkar, zamjenik ravnatelja KBC “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
Prof. dr. sc. Krunoslav Kuna, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC “Sestre Milosrdnice” Zagreb
Doc. dr. sc. Rajko Fureš, voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Plan i program tečaja:

23rd-Kurt-Semm-2022-Program


Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Uspješno je održan 22. Hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije “Kurt Semm” Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju, Hrvatskog liječničkog zbora.

Još od prve laparoskopske histerektomije koju je obavio Harry Reich 1989. godine krenulo je jedno od najvažnijih poglavlja u modrenoj ginekologiji, poglavlje minimalno invazivne kirurgije. Poglavlje na koje se nastavio prof.dr.sc. Miroslav Kopjar koji je samo 5 godina kasnije obavio isti operativni zahvat u Općoj bolnici Zabok.

Tečaj je održan u prostorijama Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Split u periodu od 22. do 26.08.2021. godine. Sudionici tečaja bili su specijalisti i specijalizanti ginekologije iz Hrvatske i susjednih zemalja. Tijekom tečaja sudionici su imali priliku  svakog dana sudjelovati u online prijenosu operacija koje su se uživo prenosile iz operacijske sale koja se nalazila kat poviše njih.

Između ostaloga obuhvaćene su teme: dijagnostička histeroskopija, laparoskopija i adhezioliza, laparoskopsko liječenje benigne adneksalne patologije, histeroskopsko liječenje promjena endometrija i druge uroginekološke i onkološke teme. Svakoga dana održavale su se i radionice  na kojima su sudionici bili u mogućnosti vježbati na simulatorima za laparoskopiju i histeroskopiju.

Laparoskopska kirurgija je metoda koja se uči na već uobičajenoj ginekološkoj kirurgiji. Duže vrijeme je potrebno za savladati ju, pa stoga treba s treningom rano krenuti. To je vještina koja se uči, potrebna je praksa, a ne samo knjige i video prikazi.

Ovaj minimalno invazivni način liječenja zauzeo je svoje mjesto u medicini još od prošlog stoljeća, a pruža mogućnosti razvoja novih tehnologija, poput robotike, koja nagovješta budućnost medicine. Hrvatska nastoji držati korak sa svijetom, te ovaj tečaj, već 22. godinu za redom, predstavlja jedno od dugotrajnijih događanja na kojima se pruža mogućnost da najbolji mentori prenesu svoja znanja i vještine na kolege koji će predstavljati hrvatsku medicinu kao konkurentnu u okolici pa i svijetu. Stoga je ovogodišnji tečaj “Kurt Semm” omogućio svojim polaznicima da besplatno sudjeluju u  godišnjem međunarodnom kongresu ginekološke endoskopije u organizaciji  Internacionalnog društva za ginekološku endoskopiju (ISGE) održanog u Splitu.

Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali, predavačima, pokroviteljstvu te prekrasnom Splitu, predstojniku Klinike za ženske bolesti i porode prof. prim. dr. sc. Marku Draženu Mimici te ravnatelju KBC Split prof. prim. dr. sc. Juliju Meštroviću koji su ove godine bili domaćini. Nadamo se da ćemo se vidjeti i sljedeći puta.


XXII. HRVATSKI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ GINEKOLOŠKE KIRURGIJE I ENDOSKOPIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Tečaj 1. kategorije

Split, Croatia, 22.08.-26.08.2021.

XXI. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU HLZ:
Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji

Split, Croatia, 26.08.2021.

Pokrovitelji:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA (HLK)
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR (HLZ)
HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU (HDGE)
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE, KBC SPLIT
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HRVATSKA AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI

Predsjednik tečaja:

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar

Voditelji tečaja:

Prof. dr. sc. Slavko Orešković
Doc. dr. sc. Marko Klarić
Prof. dr. sc. Siniša Šijanović

Tajnik:

Prof. dr. sc. Krunoslav Kuna

Koordinatori tečaja:

Doc. dr. sc. Tomislav Župić
Dr. sc. Mihajlo Strelec
Dr. sc. Zoran Pitner
Doc. dr. sc. Ingrid Marton

Mjesto održavanja:

Klinika za ženske bolesti i porode,
Spinčićeva 1, KBC Split

Organizacijski odbor:

Prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC Zagreb
Prim. dr. sc. Julije Meštrović, KBC Split
Prof. dr. sc. Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ginekologiju i porode, KBC Zagreb
Prof. dr. sc. Dubravko Barišić, KBC Zagreb, Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani,
Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, Doc. dr. sc. Tomislav Župić, Dr. sc. Mihajlo Strelec,
Doc. dr. sc. Držislav Kalafatić, Doc. dr. sc. Vlado Banović, Dr. sc. Maja Banović,
Doc. dr. sc. Joško Lešin, Dr. sc. Ivan Babić

Plan i program tečaja:

22nd-Kurt-Semm-2021-Program


XXI. HRVATSKI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ GINEKOLOŠKE KIRURGIJE I ENDOSKOPIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Tečaj 1. kategorije

Zagreb, Croatia, 25.11.-29.11.2019.

XX. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU HLZ:
Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji – Robotika u hrvatskoj danas

Zagreb, Croatia, 29.11.2019.

Pokrovitelji:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA (HLK)
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR (HLZ)
HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU (HDGE)
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE, KBC ZAGREB
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HRVATSKA AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI

Predsjednik tečaja:

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar

Voditelji tečaja:

Prof. dr. sc. Slavko Orešković
Prof. dr. sc. Herman Haller
Prof. dr. sc. Siniša Šijanović

Tajnik:

Prof. dr. sc. Krunoslav Kuna

Koordinatori tečaja:

Doc. dr. sc. Tomislav Župić
Dr. sc. Mihajlo Strelec
Dr. sc. Pavao Planinić
Dr. sc. Zoran Pitner
Doc. dr. sc. Ingrid Marton

Mjesto održavanja:

Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, KBC Zagreb

Organizacijski odbor:

Prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC Zagreb
Prof. dr. sc. Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ginekologiju i porode, KBC Zagreb
Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn,
Doc. dr. sc. Tomislav Župić, Dr. sc. Mihajlo Strelec,
Doc. dr. sc. Držislav Kalafatić, Doc. dr. sc. Vlado Banović,
Dr. sc. Pavao Planinić, Dr. sc. Maja Banović,
Doc. dr. sc. Joško Lešin, Dr. sc. Ivan Babić

Plan i program tečaja:

21st-Kurt-Semm-2019-Letak


MIPS EDUCATIONAL COURSE
Contemporary Approaches to UroGynecology, Pelveoperineology and Female Urogenital Reconstructive Surgery

3rd Mediterranean Meeting on Pelvic Surgery and Pelveoperineology

Zagreb, Croatia, 30.11.-02.12.2019.

Pokrovitelji:

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA KOLLINDA GRABAR KITAROVIĆ
MINISTRY OF HEALTH
CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION (CMA)
CROATIAN SOCIETY FOR GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY (CSGE)
SECTION FOR PELVEOPERINEOLOGY

Mjesto održavanja:

HOTEL DUBROVNIK,
Ljudevita Gaja 1, Zagreb

Workshop:
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, KBC Zagreb

Plan i program tečaja:

3rd-MIPS-2019-Letak