O društvu

HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU

Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju osnovano je 1999. u Zagrebu.

Ustroj društva kod osnivanja:
Predsjednik društva
Potpredsjednici društva

Tajnik
Rizničar


prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med.
prof. dr. sc. Dubravko Barišić, dr. med.
prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med.
Igor Maričić, dr. med.
prof. dr. sc. Tomislav Čanić, dr. med.


CILJ DRUŠTVA:

Minimalno invazivna kirurgija je metoda koja je široko prihvaćena diljem svijeta i od strane kirurga i od strane pacijentica. To je tehnika budućnosti koja u Hrvatskoj još uvijek nema mjesto koje joj pripada, pa tako nije uvrštena niti u dodiplomsku, niti u poslijediplomsku nastavu. Stoga smatramo da je neophodna edukacija ginekologa iz ovog područja, te smo stoga odlučili osnovati društvo pri liječničkom zboru koje je odmah po osnutku pristupilo organizaciji tečaja iz ginekološke endoskopije.


PRIDRUŽENO ČLANSTVO:

Naše društvo je pridruženo društvo Američkog udruženja ginekoloških laparoskopičara / associated society of American Association of Gynecological Laparoscopists (AAGL)

HDGE je primljeno u članstvo Europskog udruženja za ginekološku endoskopiju / member society of European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)

HDGE je primljeno u članstvo Međunarodnog udruženja za ginekologiju i endoskopiju / affiliated society of The International Society of Gynaecology and Endoscopy (ISGE)

HDGE je primljeno u članstvo Europskog sveučilišnog odbora za ginekologiju i obstetriciju / European Board & Colledge of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) koji je dio
Europske unije medicinskih specijalista / European Union of Medical Specialists (UEMS)

Članovi društva su sudjelovali na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu.
Naši članovi su autori brojnih radova iz područja ginekološke endoskopije u brojnim domaćim i stranim časopisima.