O nama

STANJE I PERSPEKTIVE MINIMALNO INVAZIVNE GINEKOLOŠKE KIRURGIJE


Minimalno invazivna ginekološka kirurgija, jučer, danas, sutra!

Minimalno invazivna ginekološka kirurgija danas nam je postala svakodnevnim dijelom naše rutinske kliničke prakse. Za nju možemo reći da nam je i u stvarnosti postala iskorakom u budučnost. Nesporno je da je izniman napredak na području minimalno invazivne ginekološke kirurgije a poglavito na području ginekološke endoskopije, od početka devedesetih godina prošlog stoljeća do danas, zabilježen zahvaljujući napretku endoskopske i druge najsuvremenije opreme i tehnologije, poglavito razvojem videa i optičkih sustava, koji su omogućili ekspanzivan razvoj minimalno invazivnih endoskopskih operacijskih tehnika. Endoskopija u ginekologiji, kako laparoskopija tako i histeroskopija, do početka devedesetih godina bila je limitirana isključivošću vizualizacije operatera, odnosno njegovog asistenta (ograničene mogućnosti u vizualizaciji, ali i u operacijskoj tehnici). Razvoj operacijskih tehnika i endoskopske opreme, poglavito endoskopske optike i videosustava te unapređenje telemedicinskih sustava, omogućili su revoluciju u minimalno invaziv noj ginekološkoj kirurgiji, te je bez endoskopije danas nezamisliv sva kodnevni rad ginekologa. U tom razvojnom ciklusu bilo je potrebno učiniti značajne iskorake, uz stručnu edukaciju i nabavu najsuvremenije opreme, što je bilo povezano s bro jim teškoćama. Upravo zbog spomenutoga, valja se ponositi razvojem minimalno invazivne ginekološke kirurgije te endoskopije u cjelini, s najrecentnijim dosezima u ginekološkoj laparoskopiji i histeroskopiji (uz najkvalitetnije 3D/4D sustave, telemedicinske sustave, robotsku kirurgiju te druga dostignuća).


Povijesni razvoj minimalno invazivne ginekološke kirurgije

Veliki razvoj u četvrt stoljeća minimalno invazivne ginekološke kirurgije na području Hrvatske ne bi bio moguć bez znanja i truda pionira ginekološke endoskopije, a pod vodstvom predsjednika Hrvatskog društva za ginekološku endoskopi ju Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Miroslava Kopjara. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju osnovano je 1999. u Zagrebu, na čelu sa prof. Kopjarom, koji je na želu tima endoskopićara iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana najzaslužniji za implementaciju ginekološke endoskopije, odnosno minimalno invazivne ginekološke kirurgije diljem Hrvatske te na prostoru jugoistočne Europe. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju od svojega početka prepoznalo je značaj kontinuirane edukacije liječnika pa je do sada organizirano devetnaest poslijediplomskih tečajeva minimalno invazivne kirurgije i ginekološke endoskopije prve kategorije „Kurt Semm“. Tradicija počinje od svibnja 2000. godine, kada je prvi tečaj organiziran u Općoj bolnici Zabok. Uz sklopu spomenutih poslijediplomskih tečajeve, tradicionalno su organizirani i simpoziji o minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji. U suradnji sa Američkim društvom za ginekološku endoskopiju (AAGL – engl. American Association of Gynecological Laparoscopists) organizirana su tri svjetska i hrvatska kongresa minimalno invazivne ginekološke kirurgije u Dubrovniku (2002., 2006 te 2010. godine), dok je zajedno sa ISGE-om (International society of gynecological endoskopi) 2016. U Opatiji uspješno organiziran 25.-ti svjetski te 4.-ti hrvatski kongres minimalno invazivne ginekološke kirurgije. Uz brojne spomenute aktivnosti, Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju sudjeluje i na velikom broju skupova, tečajeva, kongresa i edukacijskih skupov te radionica diljem Hrvatske i svijeta. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju je pridruženo društvo AAGL-a, a član je i Europskog udruženja za ginekološku endoskopiju (ESGE) te Međunarodnog društva za ginekološku endoskopiju (ISGE). Društvo i njegovi članovi aktivno su sudjelovali na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu, a znanstvena i stručna produkcija na simpozijima, kongresima i u najeminentnijim znanstvenim i stručnim časopisima diljem zemlje i svijeta doista je impozantna.


Dvadeset i pet godina od prve laparoskopske histerektomije u Zaboku

Još su svježi dojmovi nedavnih susreta sa živućom legendom svjetske ginekološke endoskopije prof. Harryjem Reichom, koji je od ISGE-a nagrađen priznanjem za životno djelo. Svima koji su prof. Reicha upoznali tijekom njegovih dolazaka u Hrvatsku – Zabok, Zagreb i Dubrovnik svaki novi susret i sjećanja, posebno su dojmljiva. jer se radi o jednom od pionira ginekološke endoskopije, koji je inaugurirao brojne operacijske tehnike te prvi na svijetu učinio totalnu laparoskopsku histerektomiju. Gotovo četvrt stoljeća od prve laparoskopske histerektomije izvedene u Zaboku (1994.), prožima nas osjećaj kao da je jućer zapoćeo gotovo četvrt stoljetni put koji je svima nama promjenio živote, kako nama liječnicima koji se bavimo minimalno invazivnom ginekološkom kirurgijom i ginekološkom kirurgijom, tako i našim suradnicima te pacijenticama.


Perspektive minimalno invazivne ginekološke kirurgije

Pred sve nas, pa tako i Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju i ginekološke endoskopičare iz Hrvatske i jugoistočne Europe dolaze novi izazovi. Stanje struke je na zavidnoj razini, no nadamo se da ćemo isto još više unaprijediti. Cilj nam je kontinuiranom edukacijom te uspostavom poslijediplomskog studija i subspecijalizacije iz ginekološke endoskopije stvoriti preduvjete za daljnji kvalitetni iskorak minimalno invazivne ginekološke kirurgije i ginekološke endoskopije, kao logični nastavak i nadgradnju naših dosadašnjih nastojanja. Ponosni smo što ova knjiga za koju se nadamo da će pomoći brojnim mladim ginekolozima te svima koji su pobornici filozofije minimalno invazivne ginekološke kirurgije, opravdati pred širokim čitateljstvom, sva ona nastojanja kojima smo ginekološku endoskopiju doveli u Hrvatskoj na doista zavidan nivo. Zahvaljujemo svim suradnicima na ovoj zahtjevnoj knjizi koja je dobila status udžbenika na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Medicinskom fakultetu u Osijeku te Fakultetu dentalne medicine i zdravstva, kao i Hrvatskom društvu za ginekološku endoskopiju koji su sunakladnici ovog djela uz glavnog nakladnika Medicinsku nakladu iz Zagreba.

prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, prim. dr. med.
prof. dr. sc. Siniša Šijanović, dr. med.
doc. dr. sc. Rajko Fureš, dr. med.

Zabok, Zagreb, Osijek, 28.09.2017.