prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, dr. med.

Doc. dr. sc. Miroslav Kopjar rođen je 1945. godine u Zagrebu, Hrvat, osnovnu školu završio u Zlataru,  gimnaziju završio u Zagrebu 1964. godine.

Akademska i stručna naobrazba

Diplomirao je na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz ginekologije i obstetricije započeo je u Općoj bolnici Varaždin 1972., a nastavio na Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Specijalistički ispit položio je 1976. Završio je poslijediplomske studije iz onkologije i uroginekologije. Magistrirao je 1987. (“Pouzdanost ultrazvuka u dijagnostici ginekoloških tumora”), a doktorat znanosti stekao je 1996. (“Bodovni sustav u neinvazivnoj dijagnostici endometrioma jajnika”) – Medicinski fakultet, Zagreb. U 1988. postao je primarijus. Certification in advanced operative laparoscopy – Accreditation Council for Gynecologic Endoscopy, New York Academy of Sciences, USA, dobio je 1999. godine. Od 2002. godine redovni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2003. docent na Katedri za ginekologiju i obstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Funkcije u zdravstvenim ustanovama

Voditelj odsjeka za ginekološku urologiju O.B. Varaždin od 1978. do 1983., Voditelj odjela ginekologije i porodništva O.B. Zabok od 1989. do 2002., Ravnatelj Medicinskog centra Zabok od 1992. do 1994., Ravnatelj Opće bolnice u Zaboku od 1994. do 2001. Obavljao je i obavlja  više funkcija u oblasti zdravsta u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Djelatnost u Hrvatskom liječničkom zboru, Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskoj liječničkoj komori

Predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju od osnutka; potpredsjednik Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju; potpredsjednik Društva za UZV u ginekologiji; član predsjedništva Hrvatskog društva za uroginekologiju; predsjednik odbora za legislativu i organizaciju HLZ od 1996. do danas; Član glavnog odbora HLZ od 1993. do danas;  Član radne skupine Medicinskog fakulteta i HLZ za izradu statuta i osnivanje Hrvatske liječničke komore.
Primljen u Akademiju medicinskih znanosti Hrvatske kao redovni član 2002., a od 2008. član glavnog odbora Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Funkcije u zdravstvu

Predsjednik povjerenstva za zdravstvo pri Poglavarstvu Županije Krapinsko-zagorske od 1997. do 2001.; član poglavarstva i Pročelnik za zdravstvo Županije Krapinsko zagorske od 1992. do 1993.; Zapovjednik Kriznog stožera Županije Krapinsko zagorske od 1993.; Predsjednik i osnivač Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Krapinsko zagorske od 1996. do 2000. Član povjerenstva za minimalno invazivnu kirurgiju i endoskopiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 2007.

Priznanja

Povelja Hrvatskog liječničkog zbora za doprinos medicinskoj znanosti i struci, te za razvoj zdravstvene zaštite u RH, 1994.; Spomenica domovinskog rata, 1995.; Podupirajući član Hrvatske akademije Medicinskih znanosti, 1997.; Nagrada “Ladislav Rakovac”, 1997.; Plaketa Županije Krapinsko-zagorske, 1997.; Odlikovanje redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, 1999.

Međunarodna priznanja

Certification in advanced operative laparoscopy – Accreditation Council for Gynecologic Endoscopy, New York Academy of Sciences, USA, 1999.; uključen u “2000 outstanding scientists of the 21st century ”International Biographical Centre, Cambridge, England, 2001.; “Great mind of 21st century” (na polju med. znanosti), American Biographical Institute, USA, 2001.

Članstvo u međunarodnim udrugama: American Association of Gynecologic Laparoscopists; International Society for Gynecolocical Endoscopy; International Urogynecology Association; European Society for Gynecological Oncology; Society of Laparoendoscopic Surgeons; National Vulvodynia Association; Chronic Pelvic Pain Society; European Society for Gynaecological Endoscopy

Znanstvena i stručna aktivnost

Pod vodstvom dr. Kopjara Medicinski centar Zabok prerastao je u opću bolnicu. Dovedeni su i školovani kadrovi koji su omogućili osnivanje svih odjela koji su potrebni za priznavanje statusa opće bolnice. Odjel ginekologije i porodništva OB Zabok postao je jedan od vodećih centara za edukaciju iz ginekološke endoskopije. Sve to stvorilo je i preduvjete za izgradnju nove suvremene zgrade OB Zabok koja je započeta 2005 a djelatnost kompletna medicinska i nemedicinska preseljena je  iz starih prostora na novu lokaciju 22.02.2oo8.

2000. godine organizirao je u Općoj bolnici u Zaboku i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije uz sudjelovanje brojnih domaćih i stranih eminentnih stručnjaka te prvi simpozij ginekološke endoskopije pod nazivom „Alternative histerektomiji“. Poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije je uvršten u program stalnog medicinskog usavršavanja liječnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2001. godine održan je 2. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije te simpozij „Laparovaginalna kirurgija“.
2002. godine je zajedno s Američkim udruženjem ginekoloških laparoskopičara organizirao “World Congress on Gynecological Endoscopy and 1st Croatian Congress on Gynecological Endoscopy”, u Dubrovniku 15.-18.05.2002., a u sklopu kongresa održan je i 3. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem.
2003. i 2004. godine održani su, također u Dubrovniku, 4. i 5. hrvatski poslijediplomski tečajevi I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem koji od 2001. godine nosi ime «Kurt Semm», prema «ocu» ginekološke endoskopske kirurgije.
2005. godine u Varaždinu je održan 6. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije „Kurt Semm“ i prvi simpozij „Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“.
2006. godine u Dubrovniku je, ponovno u suradnji s američkim i europskim društvom ginekologa endoskopičara, organiziran Svjetski kongres iz minimalno invazivne ginekološke kirurgije i 2. hrvatski kongres iz ginekološke endoksopije koji su okupili vodeće svjetske endoskopičare; u isto vrijeme održan je i 7. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem „Kurt Semm“.
2007. godine održan je 8. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije i II. simpozij „Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“ u Osijeku.
2008. godine održava se 9. hrvatski poslijediplomski tečaj I. kategorije iz ginekološke endoskopije i kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem „Kurt Semm“ i III. simpozij „Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“ u Zadru.
Od 09.-11.10.2008. godine doc. Kopjar je pozvani moderator sjednice na 17th Annual Congress of European Society for Gynecological Endocopy u Amsterdamu. Također je pozvani predavač na 37th Gloval Congress of Minimally Invasive Gynecology u organizaciji AAGL-a od 28.10.-01.11.2008. godine u Las Vegasu.
2010. godine u Dubrovniku je održan III. Svjetski kongres iz minimalno invazivne ginekološke kirurgije, koji se tradicionalno održava pod okriljem Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju, HLZa i Američke asocijacije ginekoloških laparoskopičara (AAGL).

Tijekom pet godina u sklopu sajma “Medicina i tehnika” na Zagrebačkom velesajmu te Hrvatskog kongresa iz telemedicine, organizirao je simpozije “Minimalno invazivna kirurgija – zlatni standard za treći milenij”, u sklopu kojih su uživo prenošene laparoskopske operacije iz Zaboka i Osijeka na Zagrebački velesajam.

1999. i 2000.g. bio je pozvani predavač i instruktor iz početne i napredne ginekološke endoskopije u Ljubljani. U 2001. godini bio je pozvani predavač na kongresu “Translating science into practice”, u Orlandu, SAD;. sudjelovao je kao pozvani predavač na Congress of gynecological endoscopy and innovative surgery u Berlinu 2002., te je bio jedan od 12 predavača na predkongresnom tečaju iz gasless laparoskopije. Doc. Kopjar bio je potpredsjednik i pozvani predavač Kongresa iz ginekološkog ultrazvuka održanog 2005. godine. Iste godine nominiran je za instruktora iz napredne endoskopije (na animalnim modelima) u Strasbourgu (Advanced LPSC Master Suturing). U Varaždinu je 2006. godine organizirao tečaj ambulantne histeroskopije po metodi prof. Bettocchija. Uz to je imenovan za instruktora na European Institute of Telesurgery u području ginekološke kirurgije. 2007.g. bio je glavni voditelj tečaju o ambulantnoj histeroskopiji po metodi prof. Bettocchija, održanog u Sarajevu. 2010. godine bio je voditelj sjednice o histerektomijama na 17th Annual Congress of the International Society for Gynecologic Endoscopy održanog u Bariju u Italiji.

Suradnik je uredništva i recezent u časopisu Journal of American Association of Gynecologic Laparoscopists, kao i časopisa Gynaecological Surgery – Endoscopy, Imaging and Allied Techniques te član uređivačkog svjeta našeg časopisa „Gynaecologia et perinatologia“.

Zaslugom prof. Kopjara Ministarstvo znanosti i tehnologije upisalo je Opću bolnicu Zabok pod rednim brojem 0227 u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije (klasa 640-02/00, ur. Broj 533-02-00-2). Time se osigurava sudjelovanje i vođenje znanstvenih projekata u bolnici u Zaboku.

Edukacija u inozemstvu

Od 1982. god. više od dvadeset puta usavršavao se u priznatim svjetskim centrima za uroginekologiju, onkologiju i posebice iz ginekološke endoskopije:

 • 1982. Medicinski fakultet Skopje – edukacija iz uroginekologije
 • 1983. Onkološki institut – Ljubljana, Slovenija – edukacija iz ginekološke endoskopije i ginekološke onkologije
 • 1984. Ginekološka klinika – Ljubljana, Slovenija – usavršavanje iz ginekološke urologije
 • 1994. Ginekološka klinika – Ljubljana, Slovenija – edukacija iz ginekološke endoskopije
 • 1995. Ethicon “The endosurgery institute”, Hamburg
 • 1995. Prof. Semm i prof. Mettler, University of Kiel – edukacija iz ginekološke endoskopije
 • 1996. C.I.C.E. International Centre for Endoscopic Surgery Training Course, Clermont Ferranand, France, prof. Bruhat i prof. Watiez
 • 1997. Prof. H. Reich, SAD – prvi učinio laparoskopsku histerektmiju
 • 1997. Prof. N. Kadar, New Yersey, SAD – vodeći svjetski gin. Endoskopičar iz područja ginekološke onkologije
 • 1998. Dr. Richard Graham, Richmond, SAD – usavršavanje iz područja uroginekologije
 • 1998. Prof. D.H. Clark, prof. P.R. Hall – usavršavanje iz gasless laparoskopije
 • 1999. Sloan Memorial Cancer Center, New York – edukacija iz ginekološke onkologije
 • 2000. Prof. Dargent, Lyon, prof. Querleu, Lille, Francuska, tečaj iz napredne laparoskopske i vaginalne kirurgije
 • 2000. Prof. Rogers i prof. Levine , Louisville, SAD – tečaj iz ginekološke laparoskopske anatomije na kadaverima
 • 2000. Tuttlingen, Njemačka, Workshop iz ginekološke endoskopije
 • 2000. Ethicon, The endo-surgery institute, Cincinnati, SAD
Sadašnja aktivnost

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar jedan je od hrvatskih ginekologa koji se dugi niz godina bave ginekološkom endoskopijom. Tijekom svojih edukativnih boravaka u renomiranim svjetskim središtima koja se bave laparoskopijom i uočio prednosti video endoskopije – laparoskopije te je, kao prvi u Hrvatskoj, uveo endoskopske metode kao standardnu metodu na svom Odjelu te danas na ginekološkom odjelu bolnice u Zaboku endoskopske operacije daleko premašuju broj konvencionalnih. Uz to je kroz edukaciju, individualnu i grupnu, učinio mnogo na popularizaciju i širenju minimalno invazivne kirurgije na ginekološkim odjelima kako u našoj zemlji, tako i u ovoj regiji Europe. Prvi je u nas objavio članak o laparoskopski asistiranoj histerektomiji, prvi uveo “gasless” (besplinsku) laparoskopiju, presudnu za lap. ginekološku onkologiju. Jedan je od hrvatskih ginekologa koji laparoskopski odstranjuju pelvične i paraaortalne limfne čvorove. Obzirom da je subspecijalist uroginekologije, aktivan je u Uroginekološkom društvu Hrvatskog liječničkog zbora te ima iskustva u tretmanu poremećaja statike zdjelice i inkontinencije novijim tzv. MASH tehnikama kao što su prednji i stražnji prolift, TVT, TVT-O, TVT-S.

Svoje stečeno znanje prenosi i drugim kolegama, što je prikazano u njegovom sudjelovanju i organizaciji stručnih i znanstvenih skupova i poslijediplomskih studija gdje kritički procijenjuje prednosti i mane laparoskopskih operacija. Usavršio je pojedine detalje pri operacijama, npr. pri endoskopskoj korekciji uroinkontinencije, besplinskoj laparoskopiji te uveo originalnu primjenu zajedničkog šava osmice kao hemostatskog šava na lateralnim forniksima rodnice s pripadajućim parametrijima i ogrankom art. uterine, a koji je istovremeno i šav osiguravanja uretera od mogućih oštećenja prilikom završnog odvajanja rodnice od preparata (totalna laparoskopska histerektomija), što je i objavljeno.

Objavio je 16 znanstvenih radova, 10 citiranih u Current Contents, oko 100 stručnih radova i kongresnih priopćenja od kojih neki imaju i znanstveno obilježje. Do sada je citiran 15 puta. Urednik je i autor prve knjige na hrvatskom jeziku “Ginekološka endoskopija – laparoskopija i histeroskopija” te autor poglavlja u knjigama: Levine R: Gynecological laparoscopy; Kruschinski D: Gasless laparoscopy; Pasic R. Laparoscopy cookbook; Klapan I, Čikeš I: Telemedicina u ginekologiji.

Sudjelovao je u znanstvenim projektima: Vantjelesna cirkulacija u hitnim stanjima što ga organizira Zavod za hitnu i intenzivnu medicinu KBC Zagreb; Problem inkontinencije u žena starije životne dobi koji organizira Klinika za ženske bolesti i porode Petrova; Računalom podržana 3D kirurgija i telekirurgija pri Klinici za ORL Šalata, Probir carcinoma jajnika na Klinici za ginekologiju OB Sveti Duh.
Trenutno sudjeluje u međunarodnom projektu Sveučilišta u Osijeku “Uporaba lijekova u trudnoći” kao suradnik.
Odlukom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odborena je izrada udžbenika pod nazivom “Minimalno invazivna ginekološka kirurgija” doc. Kopjaru kao prvom autoru.
Dugogodišnji je predavač na brojnim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao što su: Perinatologija, Ultrazvuk u kliničkoj medicini smjer ginekologija i porodništvo, Zaštita majke i djeteta, Telemedicina, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Hitna i intenzivna medicina, Medicina rada i Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (na engleskom jeziku) na kojem je imenovan i za mentora.
Trenutno je i glavni mentor četvorici specijalizanata, dvjema iz Hrvatske, jednom iz Mekedonije, te jednom iz BiH.
Kao član glavno odbora Medicinske akademije znanosti Hrvatske od 2008. godine te predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju HLZa izabran je za predsjednika organizacijskog odbora III Svjetskog kongresa iz” Minimalno invazivne ginekološke kirurgije” u Dubrovniku održanog 2010. ggodine, sada već tradicionalno u suradnji s Američkim društvom ginekoloških laparoskopičara (AAGL)

POPIS PUBLICIRANIH RADOVA – Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, dr. med.